અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ~~>અહીં ક્લિક કરો

Search This Website

Monday, 24 August 2020

ICDS Gujarat Anganwadi recruitment 2020-21

Gujarat Government Declared AAngadvadi Bharti In gujarat virtual requirements District at @www.e-hrms.gujarat.gov.in

ICDS Gujarat Anganwadi recruitment 2020-21


The state government has decided to recruit 7160 workers and Tedagar sisters online in the Anganwadi Centers as most of the operations in the state are being done online due to the transition of Koro. A special web portal has also been launched for this recruitment which is the first experiment in the country.

It is very useful for sisters to work in Anganwadi. Working in Anganwadi can also provide such facilities to the sisters.


The Government of Gujarat has made available a very large amount of space for sisters for Anganwadi so all the sisters have the form of Anganwadi.


At present out of 1.04 lakh honorary posts, 97098 posts have been filled. It is planned to complete the recruitment cycle in 45 days in all the districts by conducting online recruitment process in the next six months.


How to Apply For Aangadvadi Bharti In Gujarat :

 • First Open https://e-hrms.gujarat.gov.in/ For AAngadvadi bharti 2020 In gujarat
 • Then Open Recruitment Option In it.
 • then Select your Job and district
 • Fill up all Detail properly and submit your application
 • Here We also put Pdf file for Aangadvadi bharti 2020 All guidelines

ICDS Gujarat Anganwadi recruitment 2020-21

IMPORTANT LINK

First Open https://e-hrms.gujarat.gov.in For AAngadvadi bharti 2020 In gujarat
Then Open Recruitment Option In it.
then Select your Job and district
Fill up all Detail properly and submit your application
Here We also put Pdf file for Aangadvadi bharti 2020 All guidelines

Tag :: anganwadi bharti 2020 gujarat, anganwadi bharti gujarat 2020 online apply, anganwadi jobs 2020, anganwadi online form 2020, ICDS Recruitment 2020. 
Read More »

Thursday, 20 August 2020

How Can Register Your Name In Gujarat Employment Office @Employment.Gujarat.Gov.In

How Can Register Your Name In Gujarat Employment Office @Employment.Gujarat.Gov.In

Talim rojgar login & www.Employment.Gujarat.Govt.In online registration| 
talim rojgar training material| rojgar gujarat| employment exchange registration status| directorate of employment and training gujarat| talimrojgar merit list| directorate of employment and training gujarat council of vocational training, gandhinagar.@ http://talimrojgar.Gujarat.Gov.InHow can Register your name in Gujarat Employment Office.

Rojgar kacheri ma tamaru nam gher betha Online kevi rite nondhavasho ?


Please visit State Employment Exchange website for online registration. If you are not a registered member, you need to register to create your account. Log in to State Employment exchange website with your credentials. Select the district name.

Register With State Employment Office.A candidate can register his name only with the Employment Exchange under whose ... can register their names in the Professional and Executive Employment Office

Online Registration Process. Please Visit State Employment Exchange Website For Online Registration. If You Are Not A Registered Member, You Need To Register To Create Your Account. Log In To State Employment Exchange Website With Your Credentials. Select The District Name. Fill The Profile Form.

What is an Employment Exchange and Who Needs to Register with an Employment ... The Departments of Employment in various States of India

Online Registration Employment Office Stepwise Details ?
 • 1.Please visit State Employment website for online registration.
 • 2.If you are not a registered member, you need to register to create your account.
 • 3.Log in to State Employment exchange website with your credentials.
 • 4.Select the district name.
 • 5.Fill the profile form
How can I register in Gujarat employment exchange?
How do I find my employment registration number?
Can we register online in employment office ?
What are the documents required to register in employment ?
Rojgar kacheri ma tamaru nam Online kevi rite nondhavsho ?

RELATED SEARCHES

 • www.employment.gov.in online registration gujarat
 • www.employment.gujarat.gov.in form er-1
 • employment gujarat gov in job seeker login
 • employment.gujarat.gov.in er-1
 • www.employment.gujarat.gov.in 2018
 • employment exchange registration status
 • government of gujarat jobs registration
 • employment exchange er1 online

Steps Of Ragister Online

Nicheni Link Open karta 2 Option malshe, 
1st Option ma Registration karsho to 1 Mahina ni andar Original Documents sathe Rojgar kacheriye verify mate javu padshe.

jo 2nd Option thi Registration karsho to Office javani jarur nathi, 3 varsh pachhi Renew karavvanu raheshe

Important Link :

Registration Online : Click here
Talim Rojgar Registration In Gujarat @Talimrojgar.Gujarat.Gov.In & Gujarat Rojgar Samachar Talim Rojgar, Gujarat Www.Talimrojgar.Gujarat.Gov.In Talim Rojgar Registration Of Gujarat Government Directorate Of Employment And Training 2020 |Talim Rojagar Registration 2020|Talim Rojagar Ragistration 2020| Gujarat Rojgar Samachar| Gujarat Rojgar Samachar Online Registration | Gujarat Rojgar Samachar App| Gujarat Rojgar Samachar 2020 | Gujarat Rojgar Samachar Quiz 2019-20| Rojgar Samachar Gujarat Sms Alert| Rojgar Samachar Vadodara| Rojgar Samachar Surat| Employment News Gujarat 2020.

Gujarat Government Directorate of Employment and Training www.talimrojgar.org: 

Important Link For Talim Rojgar Gujarat Online Registration 2020

 1. Online Registration: Click Here
 2. Check Registration Status: Click Here
 3. Renew Your Registration: Click Here

How to Register in Talim Rojgar Gujarat 2020

 • Go to Gujarat Talim Rojgar Official Website: 
 • http://talimrojgar.gujarat.gov.in
 • Select the Type of Employment Exchange
 • Select the Name of Exchange
 • Click on Select Button.
 • Click here to Register Online
 • To Register Yourself in District Employment Exchange

Like all the state govt Gujarat is also making there all the departmental processes online via using various high and better technologies. After getting the educational qualification everyone wants to get the best job as per his eligibility. Nowadays various companies are giving a chance to new and fresher candidates.

Also, the government and non-government popular companies are giving opportunities to citizens of Gujarat to make a there career. The state govt of the Gujarat state and employment exchange department has worked together with the NIC team of state to provide these facilities online. The new job seekers of state and female candidates are able to make there registration on that website and can get all the notification. The official website of the Gujarat employment exchange http://www.talimrojgar.org is giving all facilities online to citizens who are still unemployed.

Employment.Gujarat.Gov.InRegister Your Name In Employment Office

Right now more than 41 employment offices are available in Gujarat state in various districts to provide the registration facilities to candidates/job seekers. Most of all 26 districts have one employment exchange office as per the following:

All the offices will make your registration and give you to changes to get better placement in various govt and non-govt departments in cities. The applicants who belong to the reserved category are able to submit their registration in five cities as per the following:

The candidates are able to get the job through the placement by employment exchange which holds by the 8 universities centers for employment guidance and information bureaus. The USBs also handle other works for employment in Gujarat like to provide the registration and other facilities for women and for new job seekers.

Employment Exchange Gujarat for Women:

The state govt of Gujarat is also providing this facility for women’s also in which they are able to get 30% reserved seats also. In registration, the female applicants can also get 5 years extra in age limit. The govt also providing various kinds of counseling and vocational programs to guide female applicants after there registration.

Employment Exchange Gujarat for New Job Seekers:

After registration applicants can get notification online through the official website along with the renewal services. In every 3 years of duration, each applicant will have to make there registration again and need to renew his card. On the official portal, you can get the all notification for new jobs along with can get the vocational guidance for there career.

Employment Exchange Registered Offices of Gujarat:

The dept has 4 registered offices in 4 regional division as per the following: Talim Rojagar

In all these offices you can visit and can make your registration online through the official website of http://www.talimrojgar.org

Rojgar samachar on Banaskantha Gujarat’s latest Recruitment are updated in Fresher daily. Don’t miss this fruitful.

Gujarat is fast becoming the most vibrant state with rapid industrialization and economic growth. The Directorate of Employment & Training, Government of Gujarat has been in the forefront of implementing various skill-building programmes with the aim of helping people to get jobs and this in-turn facilitates Industrial Development.

At present 287 Govt.ITIs, 497 Grant-in-aid & Self-Financed ITCs and 48 Employment Exchanges are functioning under this Directorate.
Employment Wing:

New EXE file for ST coupon (EEMSSQL8.35.zip) (For Employment Exchanges)
GAD Notification – The right of citizens to public services
LED Notification – The right of citizens to public services

Employment Office Meghani nagar Ahmedabad Employment Gujarat Gov In Job Seeker Login| Rojgar Kacheri Godhra Iti Gujarat Rojgar Kacheri Bharuch Employment. Gov. In Check Employment Exchange Registration Status District Employment Exchange| Dahod Rojgar Rojgar Kacheri Jamnagar Rojgar Kacheri Palanpur| Surat Rojgar Kacheri Rojgar Kacheri Modasa Rojgar Kacheri Mandvi Rojgar Kacheri Bhuj Navsari Rojgar Kacheri employment Exchange Registration Status 2020.| Online Registration 2020 Alimentary Merit List 2020 Rojgar Gujarat 2020 Talim Rojagar Registration 2020 Talim Rojagar Registration 2020.
Read More »

Saturday, 8 August 2020

Koo: News in Indian Languages

Koo: News in Indian Languages

Koo is a News and Opinion sharing micro-blogging platform. Discussions are around Indian News. It empowers people to express their thoughts in Indian languages with a strong knit local Indian community.

The latest and breaking news is available on Koo. The best minds of India are invited to discuss Trending News & topics and their opinions on this news. You can also discuss breaking news as and when it happens. Chingari app download.

Koo on News in India:

It’s very easy to Koo regarding News in India. You could Koo in Text / Audio / Video or a combination of these modes.

Koo: News in Indian Languages

People share their opinions on news and trending news topics from across India. You can create a new Koo or reply to existing news / Koo. These Indian news discussions are like debates TV news channels. You can have similar discussions on Indian news live on the app with other Indians. This is an experience beyond reading the Kannada newspaper.

What you can do on Koo India:

 • Share your opinion on India News
 • View trending Indian News posted by Indian newspapers & channels
 • Discuss your opinion on any India news
 • Discuss your opinion on anything in Indian languages
 • Follow Indian News Reporters, Journalists, politicians, cricketers, actors, activists and other interesting people
 • View your feed in Indian languages by seeing what people you follow, said
 • Indian news and trending news in Indian languages from across the country and top cities
 • News from top Indian newspapers
 • Breaking Indian news from YouTube and Indian news channels are updated on the app in the explore section.

Download this app :: click here

Koo is a new app built for Indians to share their views in their mother tongue and have meaningful discussions. It’s proud to be Made in India as per PM Narendra Modi’s vision of being Vocal for Local. We hope you’ll enjoy using this app as much as we enjoyed developing it. Look forward to your participation in creating a platform with sharp and intelligent thoughts.
Read More »

Chingari win Aatma Nirbhar App Innovation challenge detail below

Chingari win Aatma Nirbhar App Innovation challenge detail below


Chingari win the Aatma Nirbhar App Innovation challenge detail below. Indian Short video platform Chingari, news app Logically-Check Fake News and Verify Facts and 22 more apps emerged as winners of the government’s Aatma Nirbhar App Innovation challenge, electronics, and knowledge technology ministry said on Friday. koo news app download also.


Chingari win Aatma Nirbhar App Innovation challenge detail below

image source :: Click Here

Koo, MaymyIndiamove, Asksarkar, myitreturn are a number of the opposite apps that won the challenge, across eight categories—news, social, games, entertainment, e-learning, among others.

Chingari Bharat ka best app – made in India – social app hai
Jisme 2.5 crore users daily entertainment ke liye aate hai! ★

# In Chingari, you will find many AMAZING Videos:

丨Trending news 丨Entertainment news 丨Funny videos 丨
丨Video Songs 丨Wishes丨Love quotes 丨Status Videos丨
丨Good morning丨Good night丨Shayaris 丨Clips | Memes丨

So far, 5,00,000+ creators are creating entertaining content using our platform everyday.

Download Chingari App :: Click Here

Shine Like A Star

Your hot new stage to set the world on fire with your flaming talent, be creative with WhatsApp status, Videos, Audio clips, Gif stickers, and photos.

ast Moving Needs of Modern Bharat

Join us to experience the custom-designed stage to cater to fast-moving needs of modern Bharat.

Available in Multiple languages
English हिंदी ଓଡିଆ বাংলা తెలుగు ಕನ್ನಡ मराठी ગુજરાતી ਪੰਜਾਬੀ தமிழ் മലയാളം
Read More »

rivan