અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ~~>અહીં ક્લિક કરો

Search This Website

Thursday, 31 December 2020

Tar Fencing Yojana Gujarat 2020-21 | ખેડુતો માટે તાર ફેનસિંગ (કાંટાળી તાર) મા સહાય

Tar Fencing Yojana Gujarat  i-khedut portal 2021 | KOTALA TAR NI VAD MATE NI SAHAY YOJNA FORMThe Gujarat Government lowered some of the limitations in the terms and conditions of the plan for barbed wire fences around the farm, which was also discussed among the farmer friends. Found on our website Fredapost. For this purpose we have brought today some information about this scheme which will be really useful to you

 • કાંટાળી તારની વાડ માટેની યોજના 2021 
 • Barbed Wire Fences Around Farm 
 • Tar Fencing Yojana Gujarat 
 • ખેડુતો માટે તાર ફેનસિંગ (કાંટાળી તાર) મા સહાય


ખેડૂતો માટે તાર ફેન્સિંગ સહાય યોજના || કંટાળી તાર યોજના || તાર ફેન્સીંગ યોજના 


Time limit for application

 • Date: 30/12/2050 to 31/01/2021 Your application can be accepted

Plan information

The assistance payable under this scheme will be paid in two phases. In the first phase, after verification of erection of pillars by the farmers, 50% assistance (Rs. 100 per running meter or 50% of the cost incurred whichever is less) will be paid.

આ યોજનાને લગત વિડીઓ જોવા માટે અહીંયા દબાવો. 


While 50% assistance payable for the second phase (Rs. 100 per running meter or 50% of the cost incurred whichever is less) after completion of the work Gujarat Agro Industries Corporation Ltd. Payment will be made upon receipt of inspection report including GPS location tagging of third party nominated by. And the benefit of this scheme can be availed only once in a lifetime which is remarkable


Specifications for wire fencing

 1. The size of the pit for erecting the pillars 0.50 , 0.50 , 0.50 m
 2. Pillar Size: (Cement Concrete Pillar, Approved Quality, Minimum Four Wires and Minimum Diameter 3.50 mm) 2.40 x 0.10 x 0.10 m
 3. The minimum distance between the two pillars is 3 meters
 4. Auxiliary pillars should be placed on both sides every fifteen meters. Its size will be the same as the original pillar.
 5. 1 cement at the base of the pillar: 5 sands: 10 According to Kali Kapchi, the foundation should be filled with cement concrete.
 6. The minimum diameter of line wire and point wire for barbed wire is 2.50 mm. Plus-minus 0.08 mm. Will remain. Bored wire ISI. Marked, galvanized, double wire and G.I. Should be coated.


Important Link

more information :- Click Here
Official circular download :- Click Here

 


આઈ ખેડૂત તાર ફેન્સિગ યોજના ગુજરાત 2021 નો અમલ ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા 2020-21 માં કરવામાં આવશે. આ યોજના અંતર્ગત વન્ય પ્રાણીઓ દ્વારા ખેડૂતોના પાકને નુકશાન થતું અટકાવવા ખેતર ની ચારેય બાજુ લોખંડ ની કાંટાળી તારની વાડ બનાવવા ખેડૂતોને નાણાંકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે. ખેડૂતોનો પાક વન્ય જીવો થી સુરક્ષિત રહે તે બદલ સરકાર શ્રી દ્વારા પોતાના ખેતર ને તર ફેંસિંગ થી સજ્જ કરવા માટે ખેડૂતોને તાર ફેન્સિંગ સબસીડી 2021 આપવામાં આવશે. તાર ફેન્સિંગ યોજના ગુજરાત ની વધુ માહિતી નીચે મુજબ આપેલી છે.
How to Apply Online For I Khedut Tar Fencing Yojana Gujarat


To avail the benefits of this scheme, farmers have to apply online on the i-khedut portal which will be Opened soon on the portal. After applying on the I-Khedut portal, the Farmer will have to deliver the form along with the required evidence at the designated office, the complete information of scheme will be available on the i-khedut portal once the Online Application Starts.


આ યોજના નો લાભ મેળવવા માટે ખેડૂતોએ આઈ - ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે જેની કામગીરી આઈ - ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર ટુંક સમય માં શરૂ કરવામાં આવશે. આઈ - ખેડૂત પોર્ટલ પર અરજી કર્યા પછી નિયક કરેલ કચેરીએ જરૂરી પુરાવા સાથે ફોર્મ પહોચાડવાનું રહેશે જેની સંપૂર્ણ માહિતી ફોર્મ ભરવાના શરૂ થાય એટલે આઈ - ખેડૂત પોર્ટલ પર મળી રહેશે
Tar Fencing Yojana Gujarat

Documents Required for Tar Fencing yojana Gujarat 2021


 • Aadhar Card
 • 7/12 8 A
 • Bank Passbook Xerox
 • Application form

1 comment:

 1. आपने NCR Full Form In Hindi के बारेमे बहोत अच्छा आर्टिकल लिखा है। NCR के बारेमे आपको ज्यादा ज्ञान है इस लिए इतना बारीकी से अपने लिखा है।

  ReplyDelete

rivan