અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ~~>અહીં ક્લિક કરો

Search This Website

Sunday, 3 January 2021

MPHW & FHW & FHS & MPHS Surat Municipal Corporation Recruitment 2021

 SMC MPHW Recruitment in 2021 : Surat Municipal Corporation(SMC) has been latterly  published notification for the Multi Purpose Health Worker (MPHW), Female Health Worker (FHW),the  Female Health Supervisor, Multi Purpose Health Supervisor post. Candidate can read notification for the FHW Recruitment in 2021 and MPHW Recruitment in 2021 and other post. Male and Female candidate can apply SMC Recruitment in 2021 through official website. 


 • Surat mahanagar palika bharti
 • Surat mahanagar palika bharti 2021
 • Surat mahanagar palika
 • Surat mahanagar palika Recruitment 
 • Surat mahanagar palika Recruitment 2021
 • Surat mahanagar palika vacancy
 • Surat mahanagar palika job vacancy

સુરત મહાનગર પાલિકા માં ગુજરાત સરકાર દ્વારા ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવેલ છે. 


પોસ્ટ નામ : 

 • ફિમેલ હેલ્થ વર્કર 
 • મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર 
 • ફિમેલ હેલ્થ સુપરવાઈઝર 
 • મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ સુપરવાઈઝર 

કુલ જગ્યા :- 1136


Posts Details :

 • Female Health Worker (FHW):487
 • Multi Purpose Health Worker (MPHW):487
 • Female Health Supervisor:81
 • Multi Health Supervisor:81
Total Post : 1136


Surat Corporation Bharti Related Keyword ::

 
SMC Bharti 2021, SMC Bharti, Smc mphw bharti 2021, Smc mphw bharti, Smc mphw notification, Smc fhw bharti 2021, Smc fhw bharti, Smc fhw notification, Smc recruitment 2021, Smc lab technician 2021, Smc lab technician, Smc bharti notification, SURAT Municipal, corporation Recruitment 2021, Smc mphw bharti news, Smc mphw syllabus 2021, Smc mphw, paper solution, Smc mphw merit list 2021, Smc bharti latest news, SURAT latest news, AMC mphw bharti 2021, AMC fhw bharti 2021, AMC mphw syllabus, AMC mphw exam news, AMC mphw exam date 2021, GMC mphw bharti 2021, GMC fhw bharti 2021, GMC mphw syllabus, GMC mphw exam news, GMC mphw exam date 2021, Mphw Bharti 2021, fhw bharti 2021
Education Qualification :


 • Sub Officer (Fire): Must have the passed Government reputed SSC or indication examination with a Science (Physics and Chemistry) subjects. Should have the passed sub officers course from the National Fire Service College, Nagpur with 3 years incident . strong driving license to drive a light motor vehicle.

 • FHW / FHS: 10th passed with Must have passed the Female Health Worker Basic Training Course from the government reputable academy OR ANM reputed by the Indian Nursing Counsel. Must have registered Gujarat Nursing Counsel.

 • MPHW / MPHS: 10th passed with Must have passed the MPHW Basic Course from the  government recognized institution OR Diploma Sanitary Inspector (SI) Course passed from the recognized Instituted.

 • Note : see more details in official display.


How To Apply : charmed And worthy contender Should Be Apply Online Through SMC Official Website www.suratmunicipal.gov.in Before Last Date : 13/01/2021.Important Dates :


 • Starting Date : 04/01/2021
 • Last Date : 13/01/2021


Salary for SMC Recruitment 2021

 • Female Health Worker (FHW) : Rs.19950/- fix per month
 • Multipurpose Health Worker (MPHW) :Rs.19950/- fix per month
 • Female Health controller : Rs.31340/- fix per month
 • universal Health Supervisor : Rs.31340/- fix per month
 • Please Read Official Advertisement for the salary

No comments:

Post a Comment

rivan