Pages

Search This Website

Monday, 16 May 2022

snapseed app

Snap seed app is a complete and professional photo editor developed by the  Googleઆપના મોબાઇલમાં ફોટા બનાવવા માટે Google દ્વારા જોરદાર એપલીકેશન બનાવવામાં આવેલ છે. જેનું નામ Snapseed છે. આ એપલીકેશનની ખુબીઓ અને કેવી રીતે Snapseed કામ કરે તેની બધી વિગત નીચે આપવામાં આવે છે. પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ગેસ ના કેટલા ભાવ ઓછા થયા તે જાણો Divyabhaskar NEWS ગુજરાતી : ક્લિક કરો અહીંયા 


Snapseed એપલીકેશન developed by Google


Snapseed એપલીકેશન Google દ્વારા બનાવવામાં આવેલ છે. આપણે બધા જાણીએજ છીએ ગુગલ દ્વારા આપને કેવી રીતે બધી રીતે મદદ મળી રહે છે.  દરેક માણસો Snapseed App નો ઉપયોગ કરી શકે તે રીતે ગુગલ દ્વારા આ એપલીકેશન બનાવવામાં આવેલ છે. તો ચાલો જોઇએ Snapseed App થી આપણને કેવી રીતે મદદ મળશે.Snapseed એપના મુખ્ય ટુર્લ્સ :


Snapseed મુખ્ય 29 ટુલ્સ અને ફીક્ચર્સ કામ કરે છે. તેમાં મુખ્ય Healing, Brush, Structure, HDR, Perspective (see list below)

 • Snapseed એપલીકેશનમાં કંઇ કંઇ ફાઇલો કામો કરે છે : Opens JPG and RAW files
 • Save your personal looks and apply them to new photos later
 • Selective filter brush
 • All styles can be tweaked with the fine, precise control

Snapseed App Download : Click Here [ Play store ]

TOOLS, FILTERS AND FACE કેવી રીતે કામ કરે તેની માહીતી.


 • RAW Develop : open and tweak RAW DNG files; save non-devastating or export as JPG
 • Tune image : adjust exposure and color naturally or manually with the fine, precise control
 • Details : magically brings out surface edifice in images
 • Crop : crop to quality sizes or freely
 • Rotate : rotate by 90°, or rectify a forced horizon
 • Perspective : fix skewed lines and perfect the geometry of the horizons or buildings
 • White Balance : adjust the colors so that the image looks more natural
 • Brush : selectively retouch exposure, saturation, brightness or warmth
 • Selective : the renown “Control Point” technology: Position up to 8 points on the image and assign enhancements, the algorithm does the rest magically
 • Healing : remove the uninvited neighbor from a group picture
 • Vignette : add a soft darkness around the corners like a beautiful, wide-aperture would do
 • Text : add both stylized or plain text
 • Curves : have precise control over the brightness levels in your photos
 • Expand : increase the size of your canvas and fill up the new space in smart ways with content of your image
 • Lens Blur : add a beautiful Bokeh to images (background softening), ideal for photographic portraits
 • Glamour Glow : add a fine glow to images, great for fashion or portraits
 • Tonal Contrast : boost details selectively in the shadows, midtones and highlights
 • HDR Scape : bring a stunning look to your images by creating the effect of multiple exposures
 • Black & White : classic Black and White look straight out of the darkroom
 • Frames : add frames with adjustable size
 • Double Exposure : blend two photos, choosing from blend modes that are inspired by shooting on film and by digital image processing
 • Face Enhance : add focus to the eyes, add face-specific lighting, or smoothen skin
 • Face Pose : correct the pose of portraits based on three dimensional models
 • Drama : add a hint of the doomsday to your images (6 styles)
 • Grunge : an edgy look with the strong styles and texture overlays
 • Grainy Film : get modern film looks with the practical drop 
 • Vintage : the style of the color film photo from the 50’s, 60’s or 70’s
 • Retrolux :  go retro with the light leaks, flay, film styles
 • Noir : Black and White film looks with logical grain and the “wash” effectSnapseed App ની ખુબીઓ વિશે જાણીએ.


ફોટા અને ચિત્રો આપણા જીવનમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. તે આપણા ભૂતકાળની તે ઝલક છે જેને આપણે જીવનભર આપણી જાત સાથે જાળવી રાખવા માંગીએ છીએ. હવે, જ્યારે અમે કહીએ છીએ કે અમે અમારા બાકીના જીવન માટે એક ક્ષણ કેદ કરવા અને રાખવા માંગીએ છીએ. તે ખૂબ જ સ્પષ્ટ છે કે અમે તે યાદોને શક્ય તેટલી શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તામાં રાખી શકીએ છીએ. અમે દેખીતી રીતે ફોટામાં કેપ્ચર કરેલ ક્ષણના મૂળ સારને રાખવા માંગીએ છીએ.


મોટાભાગે એવું જોવામાં આવે છે કે જ્યારે તમે કોઈ ચિત્ર કે ફોટો લો છો, ત્યારે તે તમે જે રીતે ધારો છો તે રીતે બહાર આવતું નથી. લાઇટિંગ, હાર્ડવેર મર્યાદાઓ, સોફ્ટવેર મર્યાદાઓ વગેરે જેવા ઘણા કારણો હોઈ શકે છે. તમે ધાર્યા હોય તેવો જ બહાર આવવા માટે તમને ભાગ્યે જ કેપ્ચર કરેલ ફોટો મળશે. જો કે, હવે અમુક ફોટો એડિટિંગ એપ્સની મદદથી, તમે તમારા કેપ્ચર કરેલા ફોટામાં તે જરૂરી મૌલિકતા ખૂબ જ સરળતાથી લાવી શકો છો જે ઘણા સ્તરોમાં તમારા મનને ખાતરી આપે છે અને શાંત કરે છે. અને તેથી આજે હું તમારા માટે એક એવી એપ લાવી રહ્યો છું જે તમને તમારા ફોટાને બડાઈ મારવા યોગ્ય યાદોમાં ફેરવવા માટે તે બધું કરવા દેશે.


Note : Candidates are suggested to Read the official notification before applying - Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts. www.Gyangujarat.in

For Best View Please Open This Website In CHROME / OPERA Browser

No comments:

Post a Comment