અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ~~>અહીં ક્લિક કરો

Search This Website

Saturday, 23 July 2022

Gujarat Holidays List 2022

Gujarat Holidays List 2022


 Gujarat Holidays List 2022 :- gives us information on days that can be used to plan your holidays as well as schedule your business operations and activities. The mentioned holidays list in Gujarat for 2022 can help you plan your holidays effectively. With this list of holidays for 2022, the plan effectively kicks off with holidays during the calendar year in Gujarat.


  Gujarat Holidays 2022

  Here is a list of public holidays in Gujarat in 2022, including national, regional and bank holidays, that residents of Gujarat can avail in the calendar year 2022.


  The country observes three national holidays every year. Republic Day is celebrated in January, the first month of the calendar year; Independence Day is celebrated in the eighth month of the calendar year in August; And Mahatma Gandhi Jayanti is celebrated in the tenth month of the calendar year in October. This is general information. Apart from these three national holidays, for the year 2022, the Gujarat state government unveiled the holiday calendar.


  Bank Holidays in Gujarat in 2022

  All banks across the state will remain closed during the bank holidays in Gujarat in 2022. People can use ATMs to deposit and withdraw money. This calendar of bank holidays for Gujarat in 2022 is useful for bank employees and general public.


  Why do you need Gujarat Holidays Calendar 2022?

  Yes, it is necessary. The holiday calendar in Gujarat in 2022 holds a lot of significance for the working community. How? Usually, on a holiday, working professionals like to relax and spend quality time with their friends and families. On festival holiday, they will celebrate the respective festival. Holidays Calendar helps them to book travel tickets, show tickets and event tickets in advance. Some people like to go on vacation during the holidays, and thus the calendar is useful.4.Porbandar

5.Patan
પાટણ જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં.

6.Narmada
નર્મદા જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં.

7.Jamnagar
જામનગર જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં.

8.Gandhinagar
ગાંધીનગર જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં.

9.Devbhumi Dwarka
દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં.

10.Dang
ડાંગ જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં

11.Chhota Udepur
છોટા ઉદેપુર જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં

12.Anand
આણંદ જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં


13.Ahemdabad
અમદાવાદ જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં

14.Navsari

15.Rajkot

16.Mahesana
મહેસાણા જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં

17.Valsad
વલસાડ જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં

18.Kutch
કચ્છ જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં

19.Surendranagar
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં

20.Amreli
અમરેલી જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં

21.Junagadh
જુનાગઢ જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં

22.Gir Somnath
ગીર સોમનાથ જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં

23.Morbi
મોરબી જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં

24.Panchmahal
પંચમહાલ જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં

25.Botad
બોટાદ જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં

26.Dahod
દાહોદ જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં

27.Mahisagar
મહીસાગર જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં

28.Surat
સુરત જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં

29.Banaskantha
બનાસકાંઠા જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં

30.Aravalli
અરવલ્લી જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં

31.Bharuch
ભરૂચ જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં

32.Kheda
ખેડા જિલ્લાનું રજાઓનું લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરો અહીં.

33.Bhavnagar

Touch a holiday for details

Jan 14: Makar Sankranti
Jan 26: Republic Day
Mar 01: Maha Shivratri
Mar 18: Holi
Apr 01: Bank Holiday
Apr 02: Cheti Chand
Apr 10: Shree Ram Navmi
Apr 14: Dr Ambedkar Jayanti
Apr 14: Mahavir Jayanti
Apr 15: Good Friday
May 03: Parashurama Jayanti
May 03: Ramjan-Eid
Jul 10: Bakrid
Aug 09: Muharram (Ashoora)
Aug 11: Raksha Bandhan
Aug 15: Independence Day
Aug 16: Parsi New Year
Aug 19: Janmashtami
Aug 31: Ganesh Chaturthi
Oct 02: Mahatma Gandhi Birthday
Oct 05: Dussehra
Oct 09: Maulud Nabi
Oct 24: Diwali
Oct 26: Vikram Samvat New Year
Oct 26: Bhai Bij
Oct 31: Sardar Patel's Birthday
Nov 08: Guru Nanak's Birthday
Dec 25: Christmas Day


FAQ on Gujarat Holidays 2022
  Which national holiday is falling on the weekend in 2022?
  In the year 2022, Gandhi Jayanti is falling on the weekend.

 ◾ Can Gujarat state government change the local holiday dates?
 👉 In general, national holidays are fixed holidays. However, there are many regional local holidays. These dates are usually not changed, but they may be some of the cases where the authority does change them. Regional authorities (state governments, in most cases) have the right to make these changes as per the requirement.

 ◾ If a state or national holiday falls on a Sunday, will we get another holiday for the same on the next Monday?
 👉 No, National Holiday or State Holiday which falls on a Sunday will be counted on the same day and will not be carried forward to the next Monday.

 ◾ Are banks closed on all Saturdays in Gujarat?
  👉 No, banks are not closed on all Saturdays in Gujarat. As per normal holiday norms for banks, the second and fourth Saturdays of every month are bank holidays.


  ◾What are the holidays that are exclusive to the state of Gujarat only?
  👉 There are not many holidays that are exclusive to the state of Gujarat only. However, there are some holidays which are given only in Gujarat and some other states. These holidays include Makar Sankranti, Ram Navami etc.

📅📅📅📅📅📅📅📅📅📅📅📅📅📅📅📅📅📅📅📅📅📅

No comments:

Post a Comment

rivan