અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ~~>અહીં ક્લિક કરો

Search This Website

Join Our Whatsapp Group

WHATSAPP GROUP JOIN

Group NO : 101  :: Click Here
Group No : 102  :Click Here ( up coming ink )
-------------------------------------------------------------------------------------
Kagadiya Nitin
Founder, Editor ,Developer, 
City: Jamraval, Gujarat

Hello, friends any query about this blog to send message using contact form. 
Name : Kagadiya Nitin D.
Contact No. : 903..........28
Whatsapp, Hike & Telegram No. : 903.........28


Note: Government Organisations can send their Recruitment Advertisement to us on our email id : Citynewspoint@gmail.com

We will publish it without any charges. Currently we don't publish private sector Job Advertisements. Job Seekers Please don't send resume to us. Please visit our website for current openings.

No comments:

Post a Comment

rivan